Тернопільська обласна рада

 

oda.te.gov.ua

 

kultoda.com.ua

 

mincult.kmu.gov.ua

 

president.gov.ua

 

rada.gov.ua

 

Бережани

Нас відвідали:

2270996
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Цього місяця
Всього
2239
1219
4041
2239
2270996

МИКОЛА АРКАС «ІСТОРІЇ УКРАЇНИ-РУСІ»

У 1908 році Василь Доманицький запросив Богдана Лепкого до участі у підготовці другого видання «Історії України-Русі» Миколи Аркаса. Через важку недугу В. Доманицького, а також те, що більшість правок, ілюстрації узгоджувалися із М. Аркасом та членами редакції у листуванні, робота над книгою розтягнулася на роки. У березні 1909 р. не стало Миколи Аркаса, і хоч його рідні — дружина та син, продовжували справу батька, їм довелося витратити деякий час на ознайомлення з матеріалами. А у вересні того ж 1909 р. помер у Франції Василь Доманицький. Основну коректуру книги довелось взяти на себе Богданові Лепкому. Ця робота давалася надзвичайно важко, оскільки редакторські правки і зауваження В. Доманицького загубились у Франції (м. Аркашон). Через такі постійні перепони книга вийшла аж у 1912 році. Хоча над ілюстраціями до книги працювали молоді талановиті художники (Курилас, Ліпінський, Хоткевич), багато ілюстрацій у ній належать і Б. Лепкому (22). До підготовки третього видання «Історії України» Б. Лепкий приступив під час роботи у таборах для військовополонених українців з російської царської армії, йому довелось докласти ще більше зусиль і праці. Завдяки додатковим ілюстраціям та розділу «Державна Дума», який Б. Лепкий дописав сам, обсяг книги зріс з 424 до 667 сторінок.

   In 1908, Vasyl Domanytskyi invited Bohdan Lepkyi to participate in the preparation of the second edition of Mykola Arkas's History of Ukraine-Rus’. Due to V. Domanytskyi's serious illness, as well as the fact that most of the edits and illustrations were agreed with M. Arkas and members of the editorial board by correspondence, the book took years to complete. In March 1909, Mykola Arkas passed away, and although his relatives – his wife and son – continued their father's business, they had to spend some time studying the materials. And in September of the same year, 1909, Vasyl Domanytskyi died in France. Bohdan Lepkyi had to take over the main proofreading of the book. This work was extremely difficult, as V. Domanytsky's editorial edits and remarks were lost in France (City of Arcachon). Due to such constant obstacles, the book was published in 1912. Although young talented artists (Kurylas, Lipinskyi, Khotkevych) worked on the illustrations for the book, many illustrations in it also belong to B. Lepkyi (22). B. Lepkyi began preparing the third edition of the History of Ukraine while working in the camps for Ukrainian prisoners of war from the Russian Tsarist army, and he had to make even more effort and work harder. Thanks to additional illustrations and the chapter “Derzhavna Duma”, which B. Lepkyi added himself, the total volume of the book increased from 424 to 667 pages.

Детальніше: МИКОЛА АРКАС...

Осип Курилас, Портрет Богдана Лепкого

Осип Курилас, Портрет Богдана Лепкого. Олія, полотно.

Відреставровано у Львівській філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України, художник-реставратор Гливка О. І.

Мистецтвознавець Наталія Собкович датує його 1910-ми роками, якраз період найактивнішого спілкування митців.

Сей чоловік має техніку легку, справну,

симпатичну і велике почуття стилю…

Богдан Лепкий

Особисте знайомство двох митців відбулось восени 1899 року, коли Богдан Лепкий переїхав до Кракова. Оте перше знайомство, справді, спричинилося до багаторічної плідної співпраці двох митців на благо української культури. Зокрема у 1908 р. Василь Доманицький їх обох запросив до роботи над другим виданням «Історії України-Русі» Миколи Аркаса. Осип Курилас намалював п’ять із восьми великих портретів визначних діячів української історії: Івана Мазепи, Богдана Хмельницького, Петра Сагайдачного, Тараса Шевченка, Івана Котляревського. У роботі над цими полотнами, особливо портретом Мазепи, добрим порадником та помічником був Богдан Лепкий, який щедро ділився зібраним матеріалом, навіть власними замальовками. А згодом Богдан Лепкий доклав чимало зусиль, щоб відкрити портрет Мазепи пензля Осипа Куриласа для українського загалу.

   

Osyp Kurylas, Portrait of Bohdan Lepkyi. Oil, canvas. Restored in the Lviv branch of the National Research Restoration Center of Ukraine, fine art restorer Hlyvka O. I. Art critic Nataliia Sobkovych dates it to 1910s, the period of the most active communication between artists.

This man has a technique easy, diligent,

nice and a great sense of style…

Bohdan Lepkyi

The personal acquaintance of the two artists took place in the autumn of 1899, when Bohdan Lepkyi moved to Krakow. This first acquaintance, in fact, led to many years of prolific cooperation between the two artists for the benefit of Ukrainian culture. In particular, in 1908 Vasyl Domanytskyi invited them both to work on the second edition of Mykola Arkas's History of Ukraine-Rus’. Osyp Kurylas painted five of the eight great portraits of prominent figures in Ukrainian history: Ivan Mazepa, Bohdan Khmelnytskyi, Petro Sahaidachnyi, Taras Shevchenko, and Ivan Kotliarevskyi. Bohdan Lepkyi was a good adviser and helper during the work on these paintings, especially the portrait of Mazepa. He generously shared the collected material, even his own sketches. And later Bohdan Lepkyi made a lot of effort to open the portrait of Mazepa by Osyp Kurylas to the Ukrainian public.

Детальніше: Осип Курилас,...

ТРИЗУБ ІЗ ВІЛЛИ «БОГДАНІВКА»

Іформація із книги надходжень ОКМБЛБ:

Тризуб у формі щита, який висів у кімнаті Богдана Лепкого на віллі «Богданівка» в с.Черче (Івано-Франківська обл.) у 30-ті роки ХХ ст. Автор невідомий. Був знайдений на даху вілли при її руйнуванні у 1982 р. Дарунок з нагоди 5-річчя музею Б. Лепкого в м. Бережани від письменника Романа Коритка з м. Львова 25 серпня 2000 р. Матеріал та техніка: дерево, декоративна різьба. Розміри: 19х29,2 см. Стан збереження: в багатьох місцях значні вилущення чорної фарби, по-центру поперечна тріщина - 2,5 см. Вгорі дві поздовжні тріщини розміром 7,8 см. та 5,5 см.

   A trident in the shape of a shieldthat was hanging in Bohdan Lepkyi's room in the Bohdanivka villa in the Cherche village (Ivano-Frankivsk region) in the 30s of the twentieth century. The author is unknown. It was found on the roof of the villa during its demolition in 1982. A gift on the occasion of the 5th anniversary of the B. Lepkyi Museum in Berezhany from the Lviv native writer Roman Korytko on August 25, 2000.

   Material and technique: wood, decorative carvings. Dimensions: 19x29.2 cm. Preservation condition: significant peeling of black paint in many places,transverse crackin the center 2.5 cm. Two lengthwise cracks measuring 7.8 cm and 5.5 cm at the top.

Детальніше: ТРИЗУБ ІЗ ВІЛЛИ...

Про фонди

На даний час загальний музейний фонд нараховує 2662 предмети, з яких 236 – рідкісна книга. Основу шести експозиційних залів музею та фонду склали книги, інші архівні матеріали, передані доктором Романом Смиком (1918-2007).

Як істинний музейник, д-р Р. Смик впродовж 12-ти років діяльності музею дбав про поповнення його фондів, зміст експозиції, рівень оформлення. У 2003році вийшла ювілейна збірка на пошану подвижника української культури д-ра Р. Смика «Лежить на серці доля України», де поміщена бібліографія раритетних видань Богдана Лепкого переданих з благодійної руки д-ра Р. Смика в музей. Перш за все, варті уваги ранні видання Б. Лепкого. Це збірка оповідань «З життя» (1899), в яку увійшли сім оповідань. Збірка поезій «Осінь» (1902), видана в Коломиї, збірка оповідань «По дорозі життя» (Львів 1905р.) До рідкісних книг вписані і видання «Над рікою. Поезії» (1905р.), «З глибин душі.

Детальніше: Про фонди

РАРИТЕТНІ ВИДАННЯ

Неоціненними скарбами музею є його експонати, особливо прижиттєві раритетні видання творів письменника. На сьогодні загальний музейний фонд нараховує більше трьох тисяч предметів: з них 236 – рідкісна книга (прижиттєві видання).

Основну частину раритетних видань, як і інші архівні матеріали, передав музеєві д-р Р.Смика (США):

«Стрічки» (Львів, 1901);

«Листки падуть» (Львів, 1902);

«Осінь» (Коломия, 1902);

«На чужині» (Львів, 1904);

«З глибин душі» (Львів, 1905);

«Над рікою» (Львів, 1905);

«Поезіє, розрадо одинока» (Львів, 1908);

«Для ідеї» (Львів, 1911);

«Вибір віршів» (Вецляр, 1921);

«Сльота» (Львів – Київ, 1926);

«З села» (Чернівці, 1898);

«З життя» (Львів, 1899);

Детальніше: РАРИТЕТНІ ВИДАННЯ

Лепківська цитата дня

Дивіться – Азія на нас іде! Орди заливають нас, мов потоп, палять городи й села, руйнують культуру, грозять неволею ... 

Зараз на сайті

На сайті один гість та відсутні користувачі

Тернопільщина фестивальна

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання