Тернопільська обласна рада

 

oda.te.gov.ua

 

kultoda.com.ua

 

mincult.kmu.gov.ua

 

president.gov.ua

 

rada.gov.ua

 

Бережани

Нас відвідали:

1524971
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Цього місяця
Всього
763
2405
3168
55710
1524971

МИКОЛА АРКАС «ІСТОРІЇ УКРАЇНИ-РУСІ»

У 1908 році Василь Доманицький запросив Богдана Лепкого до участі у підготовці другого видання «Історії України-Русі» Миколи Аркаса. Через важку недугу В. Доманицького, а також те, що більшість правок, ілюстрації узгоджувалися із М. Аркасом та членами редакції у листуванні, робота над книгою розтягнулася на роки. У березні 1909 р. не стало Миколи Аркаса, і хоч його рідні — дружина та син, продовжували справу батька, їм довелося витратити деякий час на ознайомлення з матеріалами. А у вересні того ж 1909 р. помер у Франції Василь Доманицький. Основну коректуру книги довелось взяти на себе Богданові Лепкому. Ця робота давалася надзвичайно важко, оскільки редакторські правки і зауваження В. Доманицького загубились у Франції (м. Аркашон). Через такі постійні перепони книга вийшла аж у 1912 році. Хоча над ілюстраціями до книги працювали молоді талановиті художники (Курилас, Ліпінський, Хоткевич), багато ілюстрацій у ній належать і Б. Лепкому (22). До підготовки третього видання «Історії України» Б. Лепкий приступив під час роботи у таборах для військовополонених українців з російської царської армії, йому довелось докласти ще більше зусиль і праці. Завдяки додатковим ілюстраціям та розділу «Державна Дума», який Б. Лепкий дописав сам, обсяг книги зріс з 424 до 667 сторінок.

   In 1908, Vasyl Domanytskyi invited Bohdan Lepkyi to participate in the preparation of the second edition of Mykola Arkas's History of Ukraine-Rus’. Due to V. Domanytskyi's serious illness, as well as the fact that most of the edits and illustrations were agreed with M. Arkas and members of the editorial board by correspondence, the book took years to complete. In March 1909, Mykola Arkas passed away, and although his relatives – his wife and son – continued their father's business, they had to spend some time studying the materials. And in September of the same year, 1909, Vasyl Domanytskyi died in France. Bohdan Lepkyi had to take over the main proofreading of the book. This work was extremely difficult, as V. Domanytsky's editorial edits and remarks were lost in France (City of Arcachon). Due to such constant obstacles, the book was published in 1912. Although young talented artists (Kurylas, Lipinskyi, Khotkevych) worked on the illustrations for the book, many illustrations in it also belong to B. Lepkyi (22). B. Lepkyi began preparing the third edition of the History of Ukraine while working in the camps for Ukrainian prisoners of war from the Russian Tsarist army, and he had to make even more effort and work harder. Thanks to additional illustrations and the chapter “Derzhavna Duma”, which B. Lepkyi added himself, the total volume of the book increased from 424 to 667 pages.

Шлях до читача «Історії України-Русі» Миколи Аркаса

Перше видання «Історії України-Русі» Миколи Аркаса побачило світ у 1908 р. в Санкт-Петербурзі у друкарні товариства «Общественная Польза», завдяки старанням відомого громадського діяча, письменника Василя Доманицького. Вихід в світ такого типу книги став резонансною подією в житті українського громадянства. «Воно прореагувало на неї як захопленими схвальними відгуками, так і суворою науковою критикою». Зокрема Михайло Грушевський відгукнувся досить жорсткими, але справедливими з наукової точки зору рецензіями. Він наголошував на переобтяженості хронологією, штучності в поділі на періоди, нерівномірності у висвітленні окремих епізодів, відсутності чіткої історичної концепції автора. Працю Грушевський назвав «нездалою, непедагогічною і з наукового, і з національного боку», «джерелом перестарілих, небажаних поглядів на українську історію і великих баламуцтв». Такі різкі відгуки М. Грушевського вразили своєю прямолінійністю багатьох сучасників, навіть багато публіцистів відмовились співпрацювати з редагованим ним «Літературно-науковим вісником». М. Аркас же відчував себе винуватцем конфлікту, тому погодився, «щоб його «Історія» у новому другому виданні набула соліднішого, систематичного й наукового вигляду, відрізняючись цим від першого». Тому він запропонував Василеві Доманицькому залучити до консультацій фахівців, на ерудицію яких повністю покладався: Вячеслава Липинського та письменника Богдана Лепкого. Вони повинні були вказати що і як виправити у новому виданні, що спростувати, зняти або додати, з яких джерел взяти відповідну інформацію.

В. Доманицький розпочав роботу над другим виданням у 1908 році, залучивши до праці В. Липинського, Б. Лепкого, О. Куриласа, Т. Ліпінського, Г. Хоткевича та ін. Через важку недугу В.Доманицькому надзвичайно важко було працювати над редакцією книги, більшість правок, ілюстрації узгоджувалися із М. Аркасом та членами редакції у листуванні. Навіть перебуваючи на лікуванні у Закопаному (Польща), він зібрав там редакційний зїзд, щоб ретельно обговорити та узгодити остаточно усі деталі, повязані з виданням. На жаль до виходу в світ другого видання своєї праці М. Аркас не дожив, він пішов із життя у березні 1909 р. Волю М. Аркаса щодо видання книги виконали дружина та син, а також В. Доманицький. Автор праці повністю покладався на В. Доманицького у прийнятті рішень, розпорядженні коштами на видання, у консультаціях із спеціалістами, вважав, що ніхто краще за нього не вирішить проблем, пов’язаних з підготовкою другого видання. У вересні 1909 року помер і Василь Доманицький, тому Богданові Лепкому довелося взяти на себе основну коректуру книги. Ця робота давалася надзвичайно важко, оскільки редакторські правки і зауваження В. Доманицького залишились у Франції (м. Аркашон) Довелося керуватися збереженими у пам’яті усними вказівками покійного та тими зауваженнями, що були на сторінках листування між В. Доманицьким та М.Аркасом, а потім і п. Аркасовою. Своєрідними рецензентами видання виступили, як зазначив Б. Лепкий у передмові до видання, В. Липинський та М. Левицький. Друге видання було доповнене багатьма новими ілюстраціями та 8 великими, на сторінку, портретами «найбільших українських мужів». Хоча над ілюстраціями до книги працювали молоді талановиті художники (Курилас, Ліпінський, Хоткевич), багато ілюстрацій у ній належать і Б. Лепкому (22). Через труднощі з відтворенням першої коректури В. Доманицького, що загубилась у Франції, книга вийшла у 1912 році.

Редколегія "Історії України-Русі" Миколи Аркаса в Закопаному в Татрах (Польща) 1908р.
Зліва. Сидять: Богдан Лепкий, Василь Доманицький, Гнат Хоткевич. Стоять: Т.Ліпінський, Григор Маріяш, Осип Курилас, В'ячеслав Липинський.

Цікавий факт: М. Аркас деякий час вагався чи робити друге видання. В певний момент він був готовий дати гроші на видання альбому історичних портретів українських державних діячів. Згодом Г.Хоткевич таки видав два випуски альбому у 1909-1910рр., звичайно не без фінансової підтримки М.Аркаса. Він також фінансував і інші видавничі проекти Г.Хоткевича, зокрема, переслав 100крб. на видання «Підручника гри на бандурі» (1909р. ч. І).

Під час Першої Світової Війни російські війська знищили (спалили) майже весь наклад книги. Збереглося кілька екземплярів, які є справжніми «білими круками» у колекціях букіністів, музейних скарбницях.

У фондах музею Богдана лепкого в Бережанах зберігається один примірник видання «Історії України» М. Аркаса 1912 р. Ця книга із бібліотеки Лепкого, особистий редакторський пимірник, була бережно перевезена його дітьми на еміграцію, а згодом збережена д-ром Р. Смиком і передана у збірку музею діяча. Д-р Роман Смик у списку ілюстрацій позначив роботи Б. Лепкого, оскільки сам діяч свого авторства, через скромність, не вказав.

Працюючи під час Першої світової війни у таборах для українських військовополонених, Б. Лепкий, як співробітник просвітнього відділу, викладач народного університету, розумів нестачу якісної лектури для «перевиховання» полонених. Саме тому знову взявся за видання праці Аркаса. До підготовки третього видання «Історії України» Б. Лепкому довелось докласти ще більше зусиль і праці. У третьому виданні Б. Лепкий подав передмову до першого та другого видань, а також статті про М. Аркаса та В. Доманицького. Завдяки додатковим ілюстраціям та розділу «Державна Дума», який Б. Лепкий дописав сам обсяг книги зріс до 667 с. У новому розділі письменник охопив новітній період в історії України від 1909 – до 1920 рр. Книга побачила світ у видавництві «Українська Накладня» у 1920 р. На жаль, через певні фінансові проблеми книга вийшла невеликим накладом і в наш час її надзвичайно важко знайти в архівах, музеях чи приватних колекціях.

Праця М. Аркаса перевидавалася (за виданням 1912 р.) згодом також в Канаді (Вінніпег,1967. Видавець: З. С. Кондратюк).

У 2013 р., Роман Коваль здійснив репринтне видання «Історії України» М. Аркаса (Камянець-Подільськ: Медобори, 2013).

 

Відеоролик

 

Лепківська цитата дня

Дивіться – Азія на нас іде! Орди заливають нас, мов потоп, палять городи й села, руйнують культуру, грозять неволею, - а ви й дальше воюєте самі поміж собою? А ви й дальше сваритеся о межу, видираєте один одному малий клаптик землі, щоби стратити цілу країну? А ви й дальше маєте на увазі тільки власне ваше добро, власні достатки й власні почесті! Вас вітчина мало що обходить!

Зараз на сайті

На сайті 26 гостей та відсутні користувачі

Тернопільщина фестивальна

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання